Promieniowanie UV-C w walce z koronawirusem

Każdy ma prawo oddychać zdrowym powietrzem. W obliczu pandemii wirusa
COVID-19 coraz więcej klientów wykazuje zainteresowanie modułami UV-C firmy
Klingenburg. Promieniowanie UV-C to najbardziej biobójcza odmiana
promieniowania ultrafioletowego, dzięki której jesteśmy w stanie
wyeliminować 99,99% niepożądanych mikroorganizmów z otoczenia.

Klingenburg realizuje aktualnie obszerne zlecenie na dostawę oferowanych
modułów UV-C, które zostaną zamontowane w istniejących centralach
wentylacyjnych. Poza doposażaniem istniejących instalacji, firma dostarcza
również moduły do zamontowania w nowych urządzeniach.

Więcej na stronie http://www.klingenburg-uv.com