Dezynfekcja UV

Moduły dezynfekujące UV-C

Czyste powietrze

jest niezbędne do życia każdego organizmu na ziemi. Przeciętnie, dorosły człowiek w ciągu jednej minuty wdycha i wydycha około 10 litrów powietrza. Biorąc po uwagę fakt, że w ostatnich latach coraz więcej czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń (dom, szkoła, praca, kino, centrum handlowe itp.), odpowiednia jakość powietrza do nich dostarczanego jest jednym z głównych czynników wpływających na nasze zdrowie.

Miejsca pracy takie jak placówki służby zdrowia, centra handlowe, drukarnie, archiwa, muzea, biura typu open space w szczególności powinny gwarantować pracownikom wysoką czystość powietrza wewnętrznego.

Odpowiednia jakość powietrza ma także wpływ na produkty wytwarzane w wielu gałęziach przemysłu (spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny). Ostatnimi czasy coraz większe wymagania w stosunku do czystości powietrza stawiane przez odbiorców producentom żywności (przemysł mięsny, browarniczy, produkcja mrożonek, soków owocowych, hodowla zwierząt i roślin itd.)

Promieniowanie UV-C

to najbardziej biobójcza odmiana promieniowania ultrafioletowego. Stosując jego odpowiednią dawkę w określonym czasie na jednostkę objętości powietrza lub powierzchni jesteśmy w stanie wyeliminować 99,99% niepożądanych mikroorganizmów z otoczenia.

Jest to najstarsza i do tej pory najczęściej stosowana fizyczna metoda dezynfekcji na świecie, dotyczy to w szczgóności przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego, gdzie jak wiadomo wymagania w stosunku do czystości mikrobiologicznej są szczególnie rygorystyczne.

Mimo swoich właściwości biobójczych promieniowanie UV-C, jeżeli jest używane z należytą ostrożnością i w odpowiedniej jakości urządzeniach jest metodą bardzo bezpieczną. Dezynfekcja za pomocą promieni UV-C może być prowadzona 7 dni w tygodniu i 24h na dobę. W odróżnieniu od środków chemicznych promieniowanie UV-C nie wpływają negatywnie na środowisko naruralne.