Oszczędzanie z wymiennikami ciepłaWymienniki ciepła w instalacjach klimatyzacyjnych są zazwyczaj opłacalną inwestycją - bez względu na to czy eksploatujemy regeneratory czy rekuperatory.

Dzięki zastosowaniu urządzeń marki Klingenburg zyski z  oszczędności  energii cieplnej, pozwalają na zwrot inwestycji  w bardzo krótkim czasie.

W przypadku instalacji urządzeń w pomieszczeniach wielkokubaturowych, okres zwrotu z inwestycji wynosi nierzadko krócej niż jeden rok.

Niezależnie od kubatury klimatyzowanych pomieszczeń, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu taki system odzysku energii, aby okres zwrotu inwestycji nie przekraczał dwóch lat.

Wymienniki ciepła powietrze-powietrze – porównanie okresów zwrotu

Analiza opłacalności na przykładzie Axalta Coating Systems

Efekty oszczędnościowe i stopę amortyzacji pokazuje następujące kalkulacja na przykładzie firmy Axalta Coating Systems Germany GmbH w Wuppertal. Mimo zakładanych kosztów inwestycyjnych na poziomie około 625.000 euro dla łącznego systemu wentylacji wyposażonego w 12 wymienników ciepła, oraz pomimo dodatkowego zapotrzebowania na energię dla wentylatorów, potencjał oszczędności energii jest tak wysoki, że inwestycja zamortyzowała się po około 16 miesiącach.

Odzysk energii z powietrza odpadowego z instalacji produkcji farb

Instalacja 12 obrotowych wymienników ciepła - średnica wirników od 2150 do 5000 mm
Przepływ powietrza 900.000 m³ / h
Odzysk ciepła 2.740 kW
Czas pracy instalacji w h/rok 6.200 h / (52Wo x 5T x 24h )
Odzysk ciepła 16.988.000 kWh / rok
Koszt za kWh Gaz 0,0329 € / kWh
Oszczędność 558.905, - € / rok

Koszty energii elektrycznej dla układu wentylatorów

Przepływ 1 900.000 m³ / h
Spadek ciśnienia 1 100 Pa
Przepływ 2 900.000 m³ / h
Spadek ciśnienia 2 159 Pa
Zużycie energii 92,5 kW
Czas pracy 6.200 h
Koszt za kWh energii elektrycznej 0,1395 € / kWh
Całkowity koszt energii 80.003, - €

Koszty energii elektrycznej jednostki napędowej wymiennika

Moc 0,55 kW
Czas pracy 6.200 h
Całkowity koszt energii 5,708, - €

Amortyzacja całego systemu wentylacji

Stopa procentowa przyjęta do kalkulacji 4%
Przychody z tytułu odsetek rocznie 22.356, - € ( suma oszczędności )
Koszty utrzymania 2.000, - € (szacunek)
Zakładana inwestycja 625.000, - € (szacunek )
Okres amortyzacji 1,33 lat, odpowiada około 16 miesiącom

Kalkulacja własna Klingenburg GmbH