DEC: Układy chłodzenia wyparnego

 

Temperatura oraz wilgotność względna są najważniejszymi składowymi powietrza zapewniającymi odpowiedni klimat w pomieszczeniu. Latem konieczne jest z reguły chłodzenie powietrza nawiewanego z zewnątrz, co za pomocą konwencjonalnych agregatów chłodzących może być bardzo kosztowne ze względu na wysokie zapotrzebowanie na energię.

Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest układ DEC. Skrót oznacza suszenie i chłodzenie przez parowanie (ang. Desiccative Evaporative Cooling). Metoda ta zmniejsza wyraźnie koszty operacyjne dla klimatyzacji pomieszczeń, z agregatu chłodzącego można w wielu przypadkach wręcz całkowicie zrezygnować.

Latem DEC umożliwia energooszczędne chłodzenie i osuszanie powietrza; zimą zintegrowany wirnik zapewnia dodatkowy odzysk ciepła oraz transfer wilgoci.

Układ DEC oparty jest na wykorzystaniu zjawisk fizycznych takich jak chłodzenie adiabatyczne (chłodzenie przez odparowanie) oraz osuszenie powietrza dzięki zjawisku sorpcji. Powietrze zewnętrzne zostaje w takim przypadku osuszone na wirniku sorpcyjnym, następnie pośrednio schłodzone na kondensacyjnym regeneratorze ciepła i ostatecznie na skutek bezpośredniego schłodzenia wyparnego doprowadzone do zadanej temperatury i stopnia wilgotności.

Układy DEC znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach i pomieszczeniach wielkokubaturowych, takich jak budynki biurowe, hotele, drukarnie, sale wykładowe.

Przykład systemu DEC

Systemu DEC
Wykres ilustruje zasadę działania układu DEC w okresie letnim (powietrze zewnętrzne ok. 30 ° C, wilgotność względna powietrza ok 35%).

1-2 Wirnik sorpcyjny pobiera ( usuwa ) wilgoć z napływającego powietrza zewnętrznego. Tak jak powietrze schładza się w momencie dostarczania pary, tak na odwrót ogrzewa się podczas procesu osuszania – uwolnione zostaje ciepło adsorpcyjne. Powietrze opuszcza wirnik ogrzane i ze znacznie niższą wilgotnością względną.

2-3 Następnie powietrze przepływa przez obrotowy wymiennik ciepła. Powietrze nawiewane zostaje schłodzone dzięki zmagazynowanej energii chłodniczej ze strumienia powietrza wywiewanego.

3-4 Przepływając przez komorę nawilżacza powietrze zostaje schłodzone na skutek procesu chłodzenia wyparnego. Do pomieszczenia zostaje dostarczone świeże powietrze o parametrach gwarantujących komfort cieplny ( o temperaturze około 21°C i wilgotności względnej ok. 60%).

4-5 Powietrze zawarte w pomieszczeniu ogrzewa się, wilgotność względna powietrza nieznacznie spada.

5-6 Strumień powietrza wywiewanego zostaje skierowany na kolejny nawilżacz w którym w procesie odparowania dochodzi do jego schłodzenia Jest zostaje ponadto nasycone wilgocią.

6-7 Strumień powietrza wywiewanego przepływając przez obrotowy wymiennik ciepła pobierając zmagazynowaną energią cieplną z powietrza nawiewu zostaje ogrzane, wilgotność względna znacząco spada.

7-8 Strumień powietrze zostaje dalej ogrzewany za pośrednictwem zewnętrznego źródła ciepła (np. panele słoneczne, podgrzewacz powietrza regeneracyjnego lub w lecie niewykorzystane ogrzewanie centralne).

8-9 Wysoka temperatura powietrza umożliwia zmagazynowanie dużych ilości wilgoci, wirnik sorpcyjny jest regenerowany w procesie desorpcji.

Klingenburg dostarcza wszystkie istotne komponenty do instalacji DEC. Zwróć się do nas. Chętnie zaprojektujemy dla Ciebie indywidualne rozwiązanie DEC.

Wykres h-x Molliera ilustruje w naszym przykładzie zmianę parametrów powietrza w zależności od temperatury, wilgotności i zawartości energii.