Krzyżowe płytowe wymienniki ciepła

Warianty układów połączeń

Płytowe wymienniki krzyżowe można łączyć, w zależności od wymagań, w różnych kombinacjach.

W celu zwiększenia wydajności systemu dwa moduły wymiennika ciepła mogą być połączone w przeciwprądzie krzyżowym.