Przeciwprądowe płytowe wymienniki ciepła

Rozwiązania dla większych objętości strumieni

W instalacjach o większych wolumenach powietrza proponujemy różne kombinacje przeciwprądowych wymienników.

GS Kombi

GS KOMBI

GS Kombi składa się z dwóch przeciwprądowych płytowych wymienników i dwóch modułów rozdzielających strumienie powietrza, które są podłączone do wspólnego przeciwprądu. W ten sposób możliwe wydatki powietrza mogą być podwojone.

Dostępny w siedmiu rozmiarach

  • GS Kombi 30
  • GS Kombi 35
  • GS Kombi 45
  • GS Kombi 62
  • GS Kombi 80
  • GS Kombi 95
  • GS Kombi 110

Wymiary

Wersja A [mm] B [mm] C [mm]
GS Kombi 30 792 570 371
GS Kombi 35 876 652 430
GS Kombi 45 1037 813 544
GS Kombi 62 1314 1089 740
GS Kombi 80 1600 1376 942
GS Kombi 95 1887 1662 1144
GS Kombi 110 2165 1945 1344
GS-Kombi Wymiary

Przeciwprądowy wymiennik w układzie równoległym

W ten sposób wydatki przetwarzanego powietrza mogą być podwojone. Dystrybucja powietrza jest realizowana w centrali wentylacyjnej.