Nowy wirnik 5.0: Wyższe sprawności w połączeniu z obniżonymi spadkami ciśnienia.

Wprowadzona pod koniec ubiegłego roku technologia wirników 5.0 została uzupełniona o kolejne wysokości lameli.

Wprowadzona pod koniec ubiegłego roku technologia wirników 5.0 została uzupełniona o kolejne wysokości lameli.

 Lamele o wysokościach 2.2mm i 2.4mm zostały opracowane na skutek życzeń klientów oferując im, dzięki niższym spadkom ciśnień, większe możliwości podczas planowania i doboru obrotowych wymienników ciepła. Wirniki z nowymi złożami dostępne są w wersjach kondensacyjnej, higroskopijnej, epoksydowanej oraz sorpcyjnej.

Optymalizacja geometrii lameli efektem symulacji i badań wykonanym w firmowym dziale badawczo-rozwojowym.
Optymalizacja geometrii lameli efektem symulacji i badań wykonanym w firmowym dziale badawczo-rozwojowym.
Wysokości lameli 2.2mm i 2.4mm uzupełniają spektrum oferowanych wirników spełniając tym samym sygnalizowane oczekiwania rynku.
Wysokości lameli 2.2mm i 2.4mm uzupełniają spektrum oferowanych wirników spełniając tym samym sygnalizowane oczekiwania rynku.