Wyższe współczynniki sprawności w przeciwprądowych wymiennikach ciepła

Firma Klingenburg wprowadza na rynek serię przeciwprądowych wymienników ciepła charakteryzujących się o ok. 4,5% podwyższoną sprawnością przy niezmienionych spadkach ciśnienia.

Wdrożona przez dział badawczo-rozwojowy innowacja dotyczy serii aluminiowych wymienników ciepła typu GS-62, GS-80, GS-95 oraz GS-110.


Dla wymiennika GS-80/500 przy wydatku powietrza 1200m³/h oznacza to wzrost odzysku ciepła z 80,5% do 84,9% przy czym spadki powietrza pozostają na dotychczasowym poziomie i wynoszą 147Pa ( Kalkulacja parametrów zgodna z DIN EN 308, bez kondensacji ).

Nowe typy GS firmy Klingenburg są już dostępne w sprzedaży.